Verzoek tot onderzoek (expertise)

Via ons secretariaat kunt u een expertise aanvragen. Dat kan als volgt:

 1. Verstuur een aanvraag via info@letselnet.nl met daarin onder vermelding van "nieuwe aanvraag" de volgende informatie:
  1. uw dossierkenmerk
  2. de naw-gegevens, de geboortedatum en contactgegevens van de te keuren persoon (= betrokkene), incl. zo mogelijk het emailadres en mobiele nummer
  3. eventuele verhinderdata /-dagen van betrokkene voor de komende 2 maanden
  4. het soort expertise dat u wenst 
  5. wie de kosten verbonden aan de expertise zal vergoeden
 2. Vervolgens sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag
 3. Daarna ontvangt u een uitnodiging om de vraagstelling en medische informatie vertrouwelijk digitaal naar ons medisch secretariaat te sturen via Medi-Safe. Doet u dat liever per aangetekende post, dan kan dat uiteraard ook.
 4. Vervolgens sturen wij u een opgave van de ontvangen informatie met het verzoek deze op compleetheid te controleren en waar nodig aan te vullen. De aanvrager blijft daar verantwoordelijk voor.
 5. Na ons overleg met de keurend arts ontvangt u van ons de definitieve datum van de expertise en meer algemene informatie daarover.
 6. De expertise vindt feitelijk pas plaats wanneer voor ons zekerheid bestaat, dat de kosten zijn of zullen worden voldaan. Daartoe kunnen wij desgewenst eerst een voorschotdeclaratie zenden.
 7. Wenst onze specialist ter voorbereiding op-, of na afloop van, het onderzoek nadere informatie, dan verneemt u welke informatie dat betreft;
 8. Na een expertise wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld eventueel gebruik te maken van het blokkeringsrecht en correctierecht;
 9. Voor het uitbrengen van de definitieve rapportage wordt aan de aanvrager(s) van het onderzoek gedurende een redelijke termijn de gelegenheid geboden vragen te stellen en of opmerkingen te maken;
 10. Met de oplevering van de eindrapportage ronden wij onze opdracht af en zal de einddeclaratie worden verzonden.

Ook kunt u natuurlijk per email of telefonisch bij ons informeren wanneer een expertise plaats kan vinden vinden. De expertise vindt in beginsel plaats te Ede in de medische kamer van Het Letselhuis.

 

Letselnet

Letselnet is een organisatie van onafhankelijke ervaren medische deskundigen. Letselnet is onderdeel van de medische kamer van Het Letselhuis bv

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA EDE
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01