Medische expertise

Op (gemeenschappelijk) verzoek verrichten onze specialisten onafhankelijke medische expertises en keuringen, of verzorgen wij een second opinion. Het zijn onderzoeken ten behoeve van schadezaken op verschillende vakgebieden en, wanneer nodig, multi-disciplinair. 

Wij streven er naar binnen 2 maanden na ontvangst van alle daartoe noodzakelijke informatie, onze onderzoeken te laten plaatsvinden.

Wanneer geen lichamelijk onderzoek vereist is, bestaat de mogelijkheid tot digitaal overleg met een specialist. Vanzelfsprekend met onafhankelijke verslaglegging daarvan.

​​​​​​​Algemeen

Na een ongeval zal veelal medische informatie uit de behandelend sector verzameld worden ten behoeve van de specialist die het onafhankelijk medisch onderzoek uitvoert. Dit kan met behulp van een medische machtiging worden opgevraagd bij uw huisarts en behandelend specialisten. Om een uitspraak te kunnen doen over de ongevalsgevolgen zal de specialist kennis nemen van uw medisch dossier en dat mede ten grondslag leggen aan de resultaten van het medisch onderzoek.

Wanneer het de vraag is of een bepaalde arts in medisch opzicht juist gehandeld heeft, kan deze vraag aan onze specialisten worden voorgelegd met een specifiek daarop gerichte vraagstelling.

Op meerdere medische vlakken kan een keuring danwel second opinion plaatsvinden.

Neurologisch

Een neuroloog is gespecialiseerd in aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. De neuroloog stelt vast of er op dit vlak sprake is van (objectiveerbaar) letsel  na een voorval en geeft zo mogelijk aan wat hiervan de oorzaak hiervan is. Ook zal de neuroloog melding maken van de klachten die een betrokkene ervaart. Aan een eventuele relevante medische voorgeschiedenis zal aandacht worden besteed. 

De neuroloog laat zich bij zijn onderzoek leiden door de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie of door de AMA-guides. Vooral wanneer er sprake is van medisch niet objectiveerbaar letsel, danwel beperkingen,  zal dat in veel omstandigheden kunnen leiden tot de situatie waarin er op basis van deze richtlijnen geen sprake is van blijvende invaliditeit. Daarmee wordt overigens niet gezegd, dat de klachten niet serieus genomen worden. De specialist zal onderzoeken of de klachten en of beperkingen door een ongeval veroorzaakt kunnen zijn, danwel of hier een andere oorzaak voor is. 

Neuropsychologisch

Na een voorval kan er sprake zijn van een hersenbeschadiging. Een neuropsycholoog stelt met behulp van psychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven. Veelal zal dit op verzoek van de neuroloog plaatsvinden. 

Orthopedisch

Een orthopeed is gericht op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Wanneer er sprake is van botbreuken na een voorval, kan het wenselijk zijn een orthopeed te raadplegen voor een goede beschrijving van de klachten. Daarbij zal gekeken worden of er medisch objectiveerbare beperkingen of  klachten zijn. De orthopeed zal zich ook uitspreken over zijn verwachtingen naar de toekomst. Aan een eventuele relevante medische voorgeschiedenis zal aandacht worden besteed. 

Huisartsgeneeskundig

Veelal heeft uw huisarts een compleet overzicht van alle  (para-) medische behandelingen en medicatie na een voorval. De huisarts is een eerste aanspreekpunt voor betrokkene, wanneer er medische vragen zijn, en heeft daarmee een totaalbeeld. Daarom wordt veelal informatie ingewonnen bij uw huisarts.  Desgewenst kan in overleg met onze specialist bekeken worden of er sprake lijkt te zijn een een optimale medische behandeling gericht op herstel. 

Verzekeringsgeneeskundig

Vanuit gevonden medische beperkingen of gedocumenteerde klachten zal de verzekeringsgeneeskundige worden gevraagd de vertaalslag te maken of en in welke mate dit tot  arbeidsongeschiktheid in  werk leidt. Een arbeidsdeskundige zal vervolgens kunnen aangeven wat de gevolgen zijn voor de werksituatie danwel eventuele hulpbehoefte.

Psycholoog

Soms blijkt een voorval tot psychische problemen te leiden. Psychische hulp kan dan geïndiceerd zijn. Onze specialist kan deze problemen met u bespreken. 

Psychiater

Wanneer er sprake lijkt te zijn van een bijzonder grote impact op de persoonlijkheid door een voorval kan hulp door een psychiater noodzakelijk zijn. 

Healthcoach

Met name wanneer er sprake is van in medisch opzicht niet objectiveerbaar letsel  kan het bijzonder nuttig zijn een beroep te doen op onze healthcoach. Dit is geen arts maar is wel goed ingevoerd in de behandeling van letselschadezaken. De coach houdt optimaal rekening met de behoeften en wensen. Het uiteindelijk doel van de coach is de betrokkene zodanig te begeleiden dat deze weer zelfredzaam is.

Letselnet

Letselnet is een organisatie van onafhankelijke ervaren medische deskundigen. Letselnet is onderdeel van de medische kamer van Het Letselhuis bv

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA EDE
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01