De raadsarts

De raadsarts is een onafhankelijk arts die een luisterend oor biedt en advies verleent om het herstel van betrokkene zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daar waar nodig overlegt de raadsarts met de huisarts en of behandelend specialist van betrokkene. 

Het advies van de raadsarts is gericht op herstel en ter bevordering van vitaliteit en mobiliteit. Van het overleg tussen de raadsarts en betrokkene vindt een schriftelijke verslaglegging plaats. Dit verslag wordt slechts met uitdrukkelijke instemming van betrokkene met derden gedeeld.

De inzet van de raadsarts komt voor bij onder andere:

  1. Letselschadezaken (WA/SVI) -  vooral in het kader van Eén Medisch Traject Letselschade (EMTL)
  2. Het adviseren over de medische noodzaak van aanpassingen / voorzieningen aan de woning van betrokkene
  3. Ongevallenverzekeringen
  4. Reis- en annuleringsverzekeringen
  5. Inkomensverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
  6. (Medische) aansprakelijkheidszaken

Letselnet

Letselnet is een organisatie van onafhankelijke ervaren medische deskundigen. Letselnet is onderdeel van de medische kamer van Het Letselhuis bv

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA EDE
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01